אזור תעשיה מגרש 48 ב' חורה

תוכנית 7/ מק/ 2505

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה מגרש 48 ב' חורה
מספר: 7/ מק/ 2505
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי בקו בניין צדדי מקומי מ- 3.0 מ' ל- 0.0 מ'.
ב. שינוי בגובה המותר לבניה של מבנה קיים באזור חדר המדרגות
המרכזי וקיר חזית דקורטיבי.
ג. חלוקת המגרש הקיים לשני מגרשים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםחורה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100012חלק11, 89
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית11/ 02/ 176/ 1אזור מלאכה בחורהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/04/2005תאריך פרסום: 14/04/2005. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים14/04/2005
פרסום להפקדה ברשומות02/03/2005תאריך פרסום: 02/03/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5362. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר26/01/2005
פרסום להפקדה בעיתונים09/11/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200500226/01/2005