אזור תעשיה מג' 43

תוכנית 2/ 03/ 105/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה מג' 43
מספר: 2/ 03/ 105/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
חלוקת מגרש 43 מחדש ל- 43א',43 ב',43 ג',43 ד',43 ה',43 ו' וכן שינוי היעוד משטח תעשיה לדרך ומעבר ציבורי באילת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק3-4, 43, 49
40001חלק92
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות10/11/1987תאריך פרסום: 10/11/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3497. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1986תאריך פרסום: 05/06/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3342. שנה עברית: התשמו .
קבלת תכנית04/06/1986