אזור תעשיה מנוף

תוכנית ג/ 11882

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה מנוף
מספר: ג/ 11882
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. אחוד וחלוקה של מגרש המיועד לתעשייה.
ב. שינוי תוואי של דרך גישה תוך הגדלת שטח לדרכים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבמנוף
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17675חלק1-2
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 5268כפר תעשיתי מנוףשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לדחייה בעיתונים14/11/2003תאריך פרסום בעיתון: 10/11/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2003. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 14/11/2003. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום תכנית לדחייה ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 134. שנה עברית: התשסד .
החלטה בדיון באישור תכנית01/09/2003
טיפול בתנאים לאישור-התנאים לא מולאו12/08/2003
פרסום להפקדה ברשומות23/11/2000תאריך פרסום: 23/11/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4935. עמוד: 457. שנה עברית: התשסא .
פרסום להפקדה בעיתונים27/10/2000תאריך פרסום בעיתון: 25/10/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2000. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 27/10/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו21/09/2000
החלטה בדיון בהפקדה19/07/2000
קבלת תכנית12/04/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200302612/08/2003