אזור תעשיה נחל שחורת - שלב ב'

תוכנית 2/ 02/ 213

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה נחל שחורת - שלב ב'
מספר: 2/ 02/ 213
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה נחל שחורת
שלב ב' על ידי איחוד וחלוקת מגרשים, שינויים בייעודי
קרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אזור תעשיה שלב ב' - נחל שחורת
גושים : 40059 - בהסדר, 40060 - בהסדר, 400100 - בהסדר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40059חלק
40060חלק
400100חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2000. עיתון: ידיעות אחרונות. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2000. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/03/2000. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום לאישור ברשומות03/02/2000תאריך פרסום: 03/02/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4848. עמוד: 2461. שנה עברית: התשס .
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט05/01/2000
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה09/12/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו08/11/1999
החלטה בדיון באישור תכנית06/09/1999
פרסום להפקדה ברשומות22/06/1999תאריך פרסום: 22/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4770. עמוד: 3960. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים20/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 20/05/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/03/1999
החלטה בדיון בהפקדה04/01/1999
קבלת תכנית29/03/1998