אזור תעשיה נתיבות שינוי מאזור תעשיה לשטח מסחרי

תוכנית 22/ 02/ 101/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה נתיבות שינוי מאזור תעשיה לשטח מסחרי
מספר: 22/ 02/ 101/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון אזור מסחרי על ידי שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576כל הגוש
39583חלק43
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים26/12/1993תאריך פרסום בעיתון: 26/12/1993.
פרסום לאישור ברשומות16/12/1993תאריך פרסום: 16/12/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4176. עמוד: 1202. שנה עברית: התשנד .
החלטה בדיון באישור תכנית08/11/1993
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1993תאריך פרסום: 29/07/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4129. עמוד: 3616. שנה עברית: התשנג .
פרסום להפקדה בעיתונים30/06/1993תאריך פרסום בעיתון: 30/06/1993.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/06/1993
החלטה בדיון בהפקדה14/06/1993
קבלת תכנית18/01/1993