אזור תעשיה נתיבות - שטח למוסד ציבורי

תוכנית 22/ 03/ 102/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה נתיבות - שטח למוסד ציבורי
מספר: 22/ 03/ 102/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד שטח למוסד ציבורי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576כל הגוש
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה27/12/1976
קבלת תכנית02/12/1976
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית201200227/02/2012