אזור תעשיה נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 7/ א

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 7/ א
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי בגובה הבניה משתי קומות לשלש קומות
1. קומת קרקע מסחרית - חנויות
2. קומה א' - משרדים
3. קומה ב' - משרדים
ב. שינוי באחוזי הבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
אזור התעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק55
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית22/ 03/ 104/ 7אזור תעשיה נתיבותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית01/03/1998
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500409/05/2005
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400507/06/2004