אזור תעשיה נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 102/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה נתיבות
מספר: 22/ 03/ 102/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזור חניה בשטח ציבורי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק17, 47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים10/05/1976תאריך פרסום בעיתון: 10/05/1976.
פרסום לאישור ברשומות23/04/1976תאריך פרסום: 23/04/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2215. עמוד: 1675. שנה עברית: התשלו .
החלטה בדיון באישור תכנית13/10/1975
פרסום להפקדה ברשומות05/06/1975תאריך פרסום: 05/06/1975. מס' ילקוט פרסומים: 2115. עמוד: 1790. שנה עברית: התשלה .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/1975תאריך פרסום בעיתון: 01/06/1975.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/05/1975
החלטה בדיון בהפקדה24/03/1975
קבלת תכנית28/08/1974