אזור תעשיה נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי בגובה הבניה מקומה אחת לשתי קומות. א. קומת קרקע מסחרית (מסעדה); ב. קומה עליונה ומשרדים. 2. שינוי

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
אזור התעשיה,נתיבות.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק55, 68
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/07/1982תאריך פרסום: 08/07/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2833. שנה עברית: התשמב .