אזור תעשיה עד הלום

תוכנית 8/ 03/ 109/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה עד הלום
מספר: 8/ 03/ 109/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הסדרת צומת דרכים והתאמת התכנון למצב קיים על ידי:
א. שינוי קו בנין ורוחב של דרך מס' 13
ב. שינוי תווי בכניסה לאזור התעשיה.
ג. שינוי יעוד מדרך לאזור תעשיה לשטח למסילת רכבת ולדרך.
ד. שינוי יחעוד מאזור תעשיה לשטח למסילת רכבת ולדרך.
ה. שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה ולשטח למסילת רכבת.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
154חלק
2491חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 109תכנית מפורטת אזור תעשיה עד-הלוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים12/07/1990תאריך פרסום בעיתון: 12/07/1990. עיתון: עיתון יומי א.
פרסום לאישור ברשומות25/03/1990תאריך פרסום: 25/03/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3753. עמוד: 2301. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים27/10/1988תאריך פרסום בעיתון: 27/10/1988. עיתון: עיתון יומי א.
קבלת תכנית08/09/1988
פרסום להפקדה ברשומות08/09/1988תאריך פרסום: 08/09/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3581. עמוד: 3135. שנה עברית: התשמח .