אזור תעשיה עד הלום

תוכנית 8/ 02/ 101/ 54

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה עד הלום
מספר: 8/ 02/ 101/ 54
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנוית שבמסגרתו יאוחדו מגרשי תעשיה מס' 59-62
ויהפכו למגרש אחד מס' 59 ששטחו 15.12 דונם.
בנוסף לכך תבוטל חלקת דרך מס' 3 בהתפצלות עם דרך מס' 6.
דרך מס' 6 תהפוך להמשך דרך מס' 3.
כל זאת ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2636חלק6-913-14, 522
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ בת/ 8אזור תעשיה- עד הלוםשינוי
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה12/06/2006
קבלת תכנית23/08/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600512/06/2006