אזור תעשיה עד - הלום

תוכנית 8/ 03/ 109/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה עד - הלום
מספר: 8/ 03/ 109/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים באזור התעשיה הקיים, חלוקה תכנונית מחודשת של אזור התעשיה ושינויים בדרכים וקביעת הנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהכנות

תיאור המיקום:
ישוב: ?
אזור התעשיה עד הלום
גושים: חלקי גושים 154 ח"ח 29, 153, 155, 13, 30,
152.
חלקי גושים 160 ח"ח 40H, 41-45, 47, 50.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
154חלק13-14, 16-25, 27-30, 38-39, 42, 44-45, 47, 49, 52, 54, 59, 62, 152-153, 155
160חלק1-8, 40-45, 47, 50, 57, 61
2012חלק7-11, 14, 18, 28-29, 49, 153, 155
2025חלק4, 7-8, 10, 28, 46, 49, 56, 153, 155
2491חלק4, 13, 30, 152, 155
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 03/ 109תכנית מפורטת אזור תעשיה עד-הלוםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/1995תאריך פרסום: 19/12/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4362. עמוד: 968. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים27/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 27/11/1995.
החלטה בדיון באישור תכנית02/10/1995
החלטה בדיון בהתנגדויות02/10/1995
פרסום להפקדה ברשומות18/05/1995תאריך פרסום: 18/05/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4305. עמוד: 3338. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים04/04/1995תאריך פרסום בעיתון: 04/04/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו28/03/1995
החלטה בדיון בהפקדה31/10/1994
קבלת תכנית24/03/1993