אזור תעשיה עד-הלום

תוכנית 8/ 02/ 101/ 40

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה עד-הלום
מספר: 8/ 02/ 101/ 40
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה קיים על ידי שינויים ביעודי קרקע, חלוקת מגרשים וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהבאר טוביה

תיאור המיקום:
אזור תעשיה עד הלום

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
152חלק88, 90
2012חלק19-22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית8/ 02/ 101תכנית מתאר באר טוביהכפיפות
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/12/1999תאריך פרסום: 27/12/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4835. עמוד: 1862. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים17/12/1999תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1999. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 14/12/1999. עיתון: עיתון יומי א. תאריך פרסום בעיתון: 17/12/1999. עיתון: עיתון מקומי א.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט02/12/1999
החלטה בדיון באישור תכנית01/11/1999
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו27/10/1999
החלטה בדיון בהתנגדויות13/09/1999
פרסום להפקדה ברשומות09/06/1999תאריך פרסום: 09/06/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4765. עמוד: 3788. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים20/05/1999תאריך פרסום בעיתון: 20/05/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו11/05/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה11/05/1999
החלטה בדיון בהפקדה18/01/1999
קבלת תכנית12/02/1998