אזור תעשיה עתירת ידע

תוכנית 2/ 02/ 101/ 63

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה עתירת ידע
מספר: 2/ 02/ 101/ 63
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה עתירת ידע
על ידי שינויים ביעודי קרקע, התווית דרכים וקביעת
זכויות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
אזור תעשיה עתירת ידע - (מערבית לשכונת שחמון ועד
לכביש העוקף).
גושים: 40050, 40077 (לא מוסדרים)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות08/12/2005תאריך פרסום: 08/12/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5467. עמוד: 746. שנה עברית: התשסו .
החלטה בדיון בהתנגדויות26/09/2005
פרסום להפקדה ברשומות19/01/1995תאריך פרסום: 19/01/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4277. עמוד: 1634. שנה עברית: התשנה .
פרסום להפקדה בעיתונים22/12/1994תאריך פרסום בעיתון: 22/12/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/12/1994
החלטה בדיון בהפקדה17/10/1994
קבלת תכנית23/08/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200500826/09/2005