אזור תעשיה פארק חמ"ד - תמר ערבה תיכונה

תוכנית 10/ 02/ 100/ 56

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה פארק חמ"ד - תמר ערבה תיכונה
מספר: 10/ 02/ 100/ 56
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לאזור תעשיה קיים
המשלב תעשיות עתירות ידע עם תעשיות נלוות
ע"י איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים,
שינוי ביעודי קרקע וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםערבה תיכונההערבה התיכונה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39073חלק1
39074חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית10/ 02/ 100תכנית מתאר תמרשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה01/08/2005
קבלת תכנית10/10/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200500701/08/2005