אזור תעשיה צפון חלקה 35/ ג' - שינוי גובה מירבי

תוכנית 23/ 03/ 125

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה צפון חלקה 35/ ג' - שינוי גובה מירבי
מספר: 23/ 03/ 125
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית לשינוי גובה מירבי של המבנים
בסעיף הנחיות בניה ובכפוף למגבלות והוראות הבניה
עפ"י חוק.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
מקום: אזור תעשיה צפוני

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212כל הגוש
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ בת/ 45אזור תעשיה צפון - אופקים.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2560. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים26/03/2004תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 23/03/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/03/2004. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית05/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/10/2003
פרסום להפקדה ברשומות20/10/2003תאריך פרסום: 20/10/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5231. עמוד: 135. שנה עברית: התשסד .
פרסום להפקדה בעיתונים18/09/2003תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/09/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו24/08/2003
החלטה בדיון בהפקדה20/01/2003
קבלת תכנית31/10/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200400105/01/2004
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים35530/10/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300120/01/2003