אזור תעשיה צפון - אופקים.

תוכנית 23/ בת/ 47

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: אזור תעשיה צפון - אופקים.
מספר: 23/ בת/ 47
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה ע"י שינויים
ביעודי קרקע, איחוד וחלוקת מגרשים וקביעת הנחיות
ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
אזור תעשיה צפוני
גוש: 39605
חלקות: 25,17

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39557חלק138, 147
39605חלק17, 25
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/1996תאריך פרסום: 15/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4391. עמוד: 2313. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים19/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1996.
פרסום להפקדה ברשומות22/11/1995תאריך פרסום: 22/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4353. עמוד: 608. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים06/11/1995תאריך פרסום בעיתון: 06/11/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/10/1995
החלטה בדיון בהפקדה30/04/1995
קבלת תכנית18/10/1994