אזור תעשיה צפוני (בא"י)

תוכנית 23/ בת/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: אזור תעשיה צפוני (בא"י)
מספר: 23/ בת/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה ע"י שינויים
ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים
אזור תעשיה צפוני
גוש:100212

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
212001חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/02/1995תאריך פרסום: 23/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4285. עמוד: 2188. שנה עברית: התשנה .
פרסום לאישור בעיתונים25/01/1995תאריך פרסום בעיתון: 25/01/1995.
פרסום להפקדה בעיתונים22/09/1994תאריך פרסום בעיתון: 22/09/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/09/1994
החלטה בדיון בהפקדה22/03/1994
קבלת תכנית16/01/1994