אזור תעשיה צפוני - אופקים

תוכנית 23/ מק/ 2041

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה צפוני - אופקים
מספר: 23/ מק/ 2041
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קו בניין קדמי מ- 5.0 מ' ל- 0.0 מ'
למתקנים הנדסיים בלבד,
על פי סעיף 62 (א) (4) לתיקון 43 לחוק התכנון והבניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק67
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 4יעוד שטח לבתי מגורים א', שטח מוסדות ציבור, שטח ציבורי פתלוח, דרכים וחניותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/02/2005תאריך פרסום: 22/02/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5368. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים19/12/2004
פרסום להפקדה ברשומות13/10/2004תאריך פרסום: 13/10/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5334. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר23/09/2004
פרסום להפקדה בעיתונים02/08/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום200113323/09/2004