אזור תעשיה קיבוץ גבים

תוכנית 7/ 03/ 112/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה קיבוץ גבים
מספר: 7/ 03/ 112/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד קרקע של מבני משק לתעשייה תוך איחוד וחלוקת מגרשים.

עיקרי ההוראות:
- הנחיות ומגבלות בניה בתחום התכנית.
- שינוי שטח ממבני משק לשטח לתעשייה.
- אחוד וחלוקת מגרשים בהסכמת בעלים.
- קביעת תנאים למתן היתר בניה.
- הגדרת זכויות בניה.
- הגדרת גודל מגרש מינימאלי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגבגבים

תיאור המיקום:
בתחום מועצה אזורית שער הנגב
קאורדינטה X 601250
קואורדינטה Y 161750

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
979חלק1112-13, 17-18, 20
980חלק6-7
2292חלק33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 03/ 112/ 3הסדרת שימושים קיימים - קיבוץ גביםשינוי
תוכנית7/ 03/ 112/ 4קיבוץ גבים - האזור המשקישינוי
תוכנית7/ 03/ 112/ 2קיבוץ גביםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות12/10/2008תאריך פרסום: 12/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5857. עמוד: 94. שנה עברית: התשסט .
פרסום לאישור בעיתונים19/09/2008תאריך פרסום בעיתון: 17/09/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 19/09/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/09/2008
החלטה בדיון באישור תכנית30/06/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות20/03/2008תאריך פרסום: 20/03/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5787. עמוד: 2460. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים07/03/2008תאריך פרסום בעיתון: 02/03/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/02/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/03/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו07/02/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/05/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף23/11/2006
קבלת תכנית20/11/2006
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200800630/06/2008
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים87631/03/2008
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200700414/05/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה