אזור תעשיה רבדים

תוכנית 6/ 03/ 111/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה רבדים
מספר: 6/ 03/ 111/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תכנון מחדש של דרך הכניסה מכביש ראשי לאזור התעשיה והכריה והסדרת תוואי נחל תמנה למקומו הפיזי.

עיקרי ההוראות:
1. איחוד וחלוקה של מגרשים ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע.
2. שינוי בקוי בניין הקבוע בתכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואברבדים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2301חלק4
4311חלק21-22, 26, 33, 35, 38-3932
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 111/ 3קיבוץ רבדים - יעוד שטח לתעשיה ולתיירותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה21/05/2012
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/03/2012
קבלת תכנית10/01/2012
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית201200521/05/2012