אזור תעשיה שחורת - חדרי טרנספורמציה - אילת

תוכנית 2/ 03/ 196/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה שחורת - חדרי טרנספורמציה - אילת
מספר: 2/ 03/ 196/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת חדרי טרנספורמציה של חברת החשמל לישראל בע"מ בשטח מירבי של 50 מ"ר למגרש, כחלק מהמבנים במגרשי התעשיה, כדי להגיע לפריסה מתאימה של חדרי טרנספורמציה בכל שטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד - תקנון התכנית
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אזור תעשיה שחרות
נ.צ. במרכז התכנית: Y=197000 X=390000

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40060חלק
40097חלק1-9
40098חלק1-28
40099חלק1-49
40100חלק1-47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2/ 03/ 196תכנית מפורטת - נחל שחורתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות24/12/2006תאריך פרסום: 24/12/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5607. עמוד: 953. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים07/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 07/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו21/11/2006
החלטה בדיון באישור תכנית11/09/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/06/2006
פרסום להפקדה ברשומות19/06/2006תאריך פרסום: 19/06/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5542. עמוד: 3833. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים08/06/2006תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/06/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/04/2006
החלטה בדיון בהפקדה02/05/2005
קבלת תכנית20/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200600811/09/2006
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים63130/06/2006
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200500502/05/2005