אזור תעשיה שער הנגב

תוכנית 7/ 03/ 109

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה שער הנגב
מספר: 7/ 03/ 109
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
להגדיל ולהמשיך אזור מלאכה ותעשה,
לשנות יעוד משטח חקלאי לשטח תעשייתי
ושטח לדרך.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםשער הנגב
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
1185חלק
1186חלק
1189חלק
2252חלק
2253חלק
2293חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים15/11/1978תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1978. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1978. תאריך פרסום בעיתון: 15/11/1978.
פרסום לאישור ברשומות07/07/1977תאריך פרסום: 07/07/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2343. עמוד: 1864. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון באישור תכנית11/04/1977
פרסום להפקדה ברשומות30/12/1976תאריך פרסום: 30/12/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2283. עמוד: 549. שנה עברית: התשלז .
פרסום להפקדה בעיתונים24/11/1976תאריך פרסום בעיתון: 24/11/1976. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/1976. תאריך פרסום בעיתון: 24/11/1976.
החלטה בדיון בהפקדה23/06/1975
קבלת תכנית01/06/1975