אזור תעשיה תל שבע

תוכנית 7/ 03/ 376

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה תל שבע
מספר: 7/ 03/ 376
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות תכנית מפורטת בנושאים כדלקמן:
- קביעת יעודי קרקע והקצאת מגרשים בתחום התכנית.
- קביעת מערכת הדרכים והתוויתם,
כולל תואי דרך גישה ראשית אל אתר התכנית.
- קביעת תנאים והוראות בניה כגון: זכויעות ומגלבות בניה,
כיסוי קרקע, מרווחי בניה וגובה מבנים (בינוי השטח ועבודות פיתוח).

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100059חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/02/1990תאריך פרסום: 04/02/1990. מס' ילקוט פרסומים: 3740. עמוד: 1743. שנה עברית: התשן .
פרסום לאישור בעיתונים04/02/1990תאריך פרסום בעיתון: 04/02/1990.
החלטה בדיון באישור תכנית15/01/1990
פרסום להפקדה ברשומות22/10/1989תאריך פרסום: 22/10/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3708. עמוד: 236. שנה עברית: התשן .
פרסום להפקדה בעיתונים09/10/1989תאריך פרסום בעיתון: 09/10/1989.
החלטה בדיון בהפקדה29/05/1989
קבלת תכנית02/01/1989