אזור תעשיה תע"ל - קבוץ משמרות.

תוכנית מ/ 102/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה תע"ל - קבוץ משמרות.
מספר: מ/ 102/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
- הפרדת התכנית המפורטת של מפעל תע"ל מתכנית הישוב.
- אבטחת נושא איכות הסביבה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
חיפהמנשה-אלונהמנשהמשמרות

תיאור המיקום:
ישוב: משמרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10099חלק32-33, 39-43
10100חלק33, 49
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
קבלת תכנית09/03/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
חיפהועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז חיפה - ועדת משנה לתכניות ג'200301601/10/2003