אזור תעשיה - אופקים

תוכנית 23/ בת/ 59

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית ול"לית
שם: אזור תעשיה - אופקים
מספר: 23/ בת/ 59
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת מגרשים באזור תעשיה קיים ע"י איחוד מגרשים,
שינויים ביעודי הקרקע וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים

תיאור המיקום:
ישוב: אופקים

גוש: 100212 (בהסדר)

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100212חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/03/1996תאריך פרסום: 15/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4391. עמוד: 2313. שנה עברית: התשנו .
פרסום לאישור בעיתונים21/02/1996תאריך פרסום בעיתון: 21/02/1996.
קבלת תכנית07/02/1996
פרסום להפקדה ברשומות16/11/1995תאריך פרסום: 16/11/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4352. עמוד: 577. שנה עברית: התשנו .
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/1995תאריך פרסום בעיתון: 29/10/1995.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/10/1995
החלטה בדיון בהפקדה30/04/1995