אזור תעשיה - אופקים

תוכנית 23/ 03/ 103/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה - אופקים
מספר: 23/ 03/ 103/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התכנית באה להסדיר זכויות בניה למגר5שים 678 ו- 13.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאופקיםאופקיםאופקים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39558חלק
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית23/ 03/ 102/ 1רחוב הפלמ"ח - אופקיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה05/12/2005
קבלת תכנית11/11/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית200501105/12/2005