אזור תעשיה - מגרש 10 נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 106/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה - מגרש 10 נתיבות
מספר: 22/ 03/ 106/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה ומלאכה
על ידי שינויים ביעודי קרקע, חלוקת מגרשים וקביעת
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
מגרש מס' 10
גוש: 1 / 100279 חלקה: 1

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100279חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/07/1997תאריך פרסום: 31/07/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4550. עמוד: 4749. שנה עברית: התשנז .
פרסום לאישור בעיתונים24/07/1997תאריך פרסום בעיתון: 24/07/1997.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו03/07/1997
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/1997
פרסום להפקדה בעיתונים06/03/1997תאריך פרסום בעיתון: 06/03/1997.
פרסום להפקדה ברשומות16/02/1997תאריך פרסום: 16/02/1997. מס' ילקוט פרסומים: 4492. עמוד: 2221. שנה עברית: התשנז .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו29/01/1997
החלטה בדיון בהפקדה13/01/1997
קבלת תכנית04/08/1996