אזור תעשיה - ניר יצחק

תוכנית 7/ 03/ 102/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה - ניר יצחק
מספר: 7/ 03/ 102/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
תיחום שטח פיתוח של מפעל כימדע - קיבוץ ניר יצחק.
מפעל למוצרים כימיים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולניר יצחק
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10307חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/10/1980תאריך פרסום: 09/10/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2662. עמוד: 125. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית16/06/1980
פרסום להפקדה ברשומות13/03/1980תאריך פרסום: 13/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2612. עמוד: 1251. שנה עברית: התשם .
פרסום להפקדה בעיתונים18/02/1980תאריך פרסום בעיתון: 19/02/1980. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/1980. תאריך פרסום בעיתון: 18/02/1980.
החלטה בדיון בהפקדה28/01/1980
קבלת תכנית13/01/1980