אזור תעשיה - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת חלוקת תשתית ואופי הבינוי בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק53-54
39583חלק1-42, 45-58, 60-65
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית30/07/1974
פרסום לאישור ברשומות09/06/1974תאריך פרסום: 09/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2015. עמוד: 1635. שנה עברית: התשלד .
פרסום לאישור בעיתונים21/05/1974תאריך פרסום בעיתון: 21/05/1974. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/1974. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 21/05/1974. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות10/01/1974תאריך פרסום: 10/01/1974. מס' ילקוט פרסומים: 1978. עמוד: 583. שנה עברית: התשלד .
פרסום להפקדה בעיתונים25/12/1973תאריך פרסום בעיתון: 25/12/1973. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/1973. עיתון: עיתון יומי. תאריך פרסום בעיתון: 25/12/1973. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון בהפקדה30/07/1973
קבלת תכנית01/07/1973