אזור תעשיה - נתיבות

תוכנית 22/ 03/ 104/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה - נתיבות
מספר: 22/ 03/ 104/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת חלוקת שטחים ואופי הבינוי, לשטחים לתעשיה ומלאכה
ולמקני עירוב כגון מוסכים, מתקני אחסנה, משרדים לבתי מלאכה וכו',
שטחים ציבוריים ודרכים.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק17, 47
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/07/1977תאריך פרסום: 07/07/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2343. עמוד: 1866. שנה עברית: התשלז .
פרסום לאישור בעיתונים08/06/1977
החלטה בדיון באישור תכנית10/01/1977
פרסום להפקדה בעיתונים16/09/1976תאריך פרסום בעיתון: 13/09/1976. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 16/09/1976. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/09/1976. עיתון: עיתון יומי.
פרסום להפקדה ברשומות31/08/1976תאריך פרסום: 07/10/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2261. עמוד: 64. שנה עברית: התשלז .
החלטה בדיון בהפקדה24/05/1976
קבלת תכנית18/04/1976