אזור תעשיה - קיבוץ אורים

תוכנית 7/ 03/ 118/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה - קיבוץ אורים
מספר: 7/ 03/ 118/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה, ע"י איחוד וחלוקת מגרשים
בהסכמת בעלים, שינויים ביעודי קרקע וקביעת זכויות, הנחיות ומגבלות הבניה.
שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תעשיה בגודל של 21.98 ד'.
שינוי יעוד מאזור מבני משק לאזור תעשיה בגודל של 23.19 ד'.
קביעת שטחי בניה מירביים 60% לתעסוקה באזור תעשיה, כאשר התכסית לא תעלה על 45%.
קביעת מגבלות קוי בניין וגובה המבנים ל- 2 קומות או 15 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולאורים

תיאור המיקום:
קיבוץ אורים- מועצה אזורית אשכול

גושים וחלקות:
גוש 100214/2 חלקי חלקה 4

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
214002חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/09/2005תאריך פרסום: 27/09/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5441. עמוד: 4315. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים02/09/2005תאריך פרסום בעיתון: 29/08/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/09/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 01/09/2005. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית11/07/2005
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2005תאריך פרסום: 08/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5403. עמוד: 2938. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/05/2005
פרסום להפקדה בעיתונים15/04/2005תאריך פרסום בעיתון: 13/04/2005. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2005. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2005. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/03/2005
החלטה בדיון בוולק"ח06/12/2004
החלטה בדיון בהפקדה11/10/2004
קבלת תכנית03/05/2004