אזור תעשיה - קיבוץ דביר

תוכנית 7/ 03/ 103/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה - קיבוץ דביר
מספר: 7/ 03/ 103/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור תעשיה, מתקן לטיהור שפכים
מרכזי ושטח לאטרקציות וספורט מוטורי, על ידי איחוד וחלוקת
מגרשים בהסכמת בעלים, שינויים ביעודי קרקע, וקביעת זכויות,
הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבני שמעוןבני שמעון

תיאור המיקום:
מקום: קיבוץ דביר - אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100224חלק1, 3
100248חלק6-7, 10
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית7/ 02/ 305תכנית מיתאר בני שמעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות23/05/2004תאריך פרסום: 23/05/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5299. עמוד: 2969. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים07/05/2004תאריך פרסום בעיתון: 04/05/2004. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2004. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 07/05/2004. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה23/03/2004
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו19/02/2004
החלטה בדיון בהתנגדויות12/01/2004
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר29/06/2003
פרסום להפקדה ברשומות08/06/2003תאריך פרסום: 08/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5192. עמוד: 2697. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים01/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 01/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 30/05/2003. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו27/04/2003
החלטה בדיון בוולק"ח18/11/2002
החלטה בדיון בהפקדה10/06/2002
קבלת תכנית05/03/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים39123/03/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200400112/01/2004
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות200301008/12/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין200300517/07/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים31029/06/2003
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200300303/03/2003
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים27018/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים46304/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים26821/10/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח15005/08/2002
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית200200810/06/2002