אזור תעשיה - קיבוץ ניר יצחק

תוכנית 7/ 03/ 102/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה - קיבוץ ניר יצחק
מספר: 7/ 03/ 102/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. הרחבת מפעל "פולישק" בקיבוץ, ע"י תוספת שטח של 26.775 דונם, בעזרת שינויי ייעוד מ"אזור חקלאי" ל"תעשיה".
ב. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.
ג. קביעת זכויות והגבלות בניה, הנחיות לתשתית ולבינוי.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולניר יצחק

תיאור המיקום:
מועצה אזורית אשכול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100307חלק8, 12, 14-15, 29, 35, 41
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2006תאריך פרסום: 04/09/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5573. עמוד: 4881. שנה עברית: התשסו .
פרסום לאישור בעיתונים25/08/2006תאריך פרסום בעיתון: 21/08/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 25/08/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו13/08/2006
החלטה בדיון באישור תכנית10/07/2006
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/05/2006
פרסום להפקדה ברשומות10/05/2006תאריך פרסום: 10/05/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5526. עמוד: 3164. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים14/04/2006תאריך פרסום בעיתון: 10/04/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 14/04/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 12/04/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו31/01/2006
החלטה בדיון בוולק"ח19/12/2005
החלטה בדיון בהפקדה31/10/2005
קבלת תכנית31/05/2005