אזור תעשיה - קיבוץ עין השלושה

תוכנית 7/ 03/ 125/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה - קיבוץ עין השלושה
מספר: 7/ 03/ 125/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: איחוד ו/או חלוקה בהסכמת כל הבעלים בכל תחום התכנית/בחלק מתחום התכנית
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מ"שטח לבנייני משק" (5.27 דונם), "שטח חקלאי" (20.31 דונם), "מגורים" (0.0081 דונם), "דרך חדשה (1.12 דונם), ו"שטח פרטי פתוח" (0.64 דונם), ל"אזור תעשיה" (בשטח 21.63 דונם) ו"דרך חדשה/מוצעת" (בשטח 5.09 דונם). סה"כ שטח התכנית 27.36 דונם.
2. תכנית ל"איחוד וחלוקה" של חלקות בהסכמת בעלים, לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבניה.
3. קביעת הוראות בניה.
4. קביעת דרכים חדשות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםאשכולעין השלשה

תיאור המיקום:
מועצה אזורית אשכול

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
100313חלק10, 22-23, 39-40
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/08/2007תאריך פרסום: 20/08/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5705. עמוד: 4024. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים27/07/2007תאריך פרסום בעיתון: 22/07/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 27/07/2007. עיתון: עיתון מקומי.
החלטה בדיון באישור תכנית16/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/01/2007
פרסום להפקדה ברשומות24/01/2007תאריך פרסום: 24/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5619. עמוד: 1273. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים29/12/2006תאריך פרסום בעיתון: 20/12/2006. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/12/2006. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 22/12/2006. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/11/2006
החלטה בדיון בוולק"ח18/09/2006
החלטה בדיון בהפקדה23/01/2006
קבלת תכנית24/05/2005