אזור תעשיה - קיבוץ רבדים

תוכנית 6/ 03/ 111/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה - קיבוץ רבדים
מספר: 6/ 03/ 111/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יצירת מסגרת תכנונית להרחבת אזור תעשיה על ידי איחוד
וחלוקת מגרשים בהסכמת הבעלים, שינויים ביעודי קרקע
וקביעת הנחיות ומגבלות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםיואברבדים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2302חלק11-1216, 18
2303חלק4, 6, 8, 22
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית6/ 03/ 111/ 3קיבוץ רבדים - יעוד שטח לתעשיה ולתיירותשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/04/2000תאריך פרסום: 11/04/2000. מס' ילקוט פרסומים: 4871. עמוד: 3259. שנה עברית: התשס .
פרסום לאישור בעיתונים17/03/2000תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2000. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 16/03/2000. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/03/2000. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו07/03/2000
החלטה בדיון באישור תכנית04/10/1999
פרסום להפקדה ברשומות29/07/1999תאריך פרסום: 29/07/1999. מס' ילקוט פרסומים: 4789. עמוד: 4971. שנה עברית: התשנט .
פרסום להפקדה בעיתונים16/07/1999תאריך פרסום בעיתון: 16/07/1999.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו17/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו17/06/1999
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה17/06/1999
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1998
קבלת תכנית13/08/1997