אזור תעשיה, יסעור

תוכנית ג/ 4059

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה, יסעור
מספר: ג/ 4059
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אזור תעשיה ליסעור

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמטה אשרמטה אשריסעור

תיאור המיקום:
ישוב: יסעור

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון באישור תכנית20/09/1982
פרסום להפקדה ברשומות13/05/1982תאריך פרסום: 13/05/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2812. עמוד: 1704. שנה עברית: התשמב .
פרסום להפקדה בעיתונים31/03/1982תאריך פרסום בעיתון: 31/03/1982.
החלטה בדיון בהפקדה26/10/1981
קבלת תכנית30/09/1980