אזור תעשיה, מלאכה, מסחר, משרדים ונופש וספורט.

תוכנית ק/ 3305

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה, מלאכה, מסחר, משרדים ונופש וספורט.
מספר: ק/ 3305
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית על ידי שינוי יעוד מקרקע חקלאית:
1. לאזור תעסוקה משולב הכולל:
- שטח למבני תעשיה, אחסנה ומלאכה ושירותים נלווים.
- שטח לשירות דרך ותדלוק.
- שטח לאזור מסחרי ואזור מסחר ומשרדים.
2. לאזור חניה.
3. לשטח למבנה ציבור.
4. התווית דרכים ושבילים.
5. לשטח ציבורי פתוח.
ב. קביעת הנחיות והוראות בניה.
ג. קביעת הנחיות ותנאים למתן היתר בניה.
ד. קבעית הנחיות למניעת מטרדים ומפגעים סביבתיים.
ה. קביעת תנאים לביצוע התכנית ושלבי הביצוע.
ו. אחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר קאסםכפר קאסם

תיאור המיקום:
מבנן 12

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8864חלק13-14
8865חלק7
8868חלק45, 78-88, 90-115, 118, 121-12277, 89, 117
8871חלק60
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתק/ 23ת.ע.ק. מספר 23 - " צור שלום ".שינוי
תוכניתק/ 63/ בשינוי קו בנין וקביעת הוראות בניה.שינוי
תוכניתממ/ 702/ 1פתיחה והרחבת דרכים, קביעת יעודיםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/12/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף19/06/2001
קבלת תכנית21/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200600526/12/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301011/06/2003