אזור תעשיה, מלאכה, מסחר, משרדים ונופש וספורט.

תוכנית ק/ 3306

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה, מלאכה, מסחר, משרדים ונופש וספורט.
מספר: ק/ 3306
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. יצירת מסגרת תכנונית על ידי שינוי יעוד מקרקע חקלאית:
1. לאזור תעסוקה משולב הכולל:
- לשטח למבני תעשיה, אחסנה ומלאכה ושירותים נלווים.
- שטח לשירות דרך ותדלוק.
- שטח לאזור מסחרי ואזור לאחסנה פתוחה.
2. לאזור חניה.
3. לשטח למבנה ציבור.
4. התווית דרכים ושבילים.
5. לשטח ציבורי פתוח.
ב. קביעת הנחיות והוראות בניה.
ג. קביעת הנחיות ותנאים למתן היתר בניה.
ד. קביעת הנחיות למניעת מטרדים ומפגעים סביבתיים.
ה. קביעת תנאים לביצוע התכנית ושלבי הביצוע.
ו. אחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםכפר קאסםכפר קאסם

תיאור המיקום:
מבנן 13

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8865חלק1
8866חלק18
8867חלק52-72, 77-78, 89-9047, 73
8868חלק74-76, 12089, 117
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתמח/ 114דרך ראשית מס' 5 (חוצה שומרון) חיבור מחלף אבן העזר למחלף קסם.שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף24/12/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף19/06/2001
קבלת תכנית21/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200600526/12/2006
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301011/06/2003