אזור תעשיה, קיבוץ גזית

תוכנית יז/ מק/ 12466/ 03

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה, קיבוץ גזית
מספר: יז/ מק/ 12466/ 03
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הפרדת הכניסה לאזור התעשיה מהכניסה הראשית לישוב

עיקרי ההוראות:
- החלפת שטחים בין היעודים תעשיה, דרכים ושפ"פ - מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל של כל יעוד.
-הרקחבת דרכים בתוואי המאושר בתוכנית ג/ 12466 .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןיזרעאליםעמק יזרעאלגזית
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23245חלק1
23249חלק4, 6, 8
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 12466קיבוץ גזיתשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר12/12/2010
פרסום להפקדה ברשומות28/10/2010תאריך פרסום: 28/10/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6153. עמוד: 836. שנה עברית: התשעא .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון201001412/12/2010