אזור תעשיה-איחוד מגרשים

תוכנית 2/ 03/ 105/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה-איחוד מגרשים
מספר: 2/ 03/ 105/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אתור מגרשי תעשיה ומלאכה, התוית דרכים ושטחים צבוריים פתוחים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40000חלק49-50
40029חלק1-13, 22-52, 55-68, 70-77
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/01/1976תאריך פרסום: 15/01/1976. מס' ילקוט פרסומים: 2185. שנה עברית: התשלו .