אזור תעשיה

תוכנית ג/ 4196

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה
מספר: ג/ 4196
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד השטח לתעשיה דרכים ושטחים צבורים פתוחים

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
12181חלק1, 202-203
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 3041תעשיה בשמת טבעוןשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/08/1985תאריך פרסום: 22/08/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3240. עמוד: 3242. שנה עברית: התשמה .
פרסום לאישור בעיתונים10/07/1985תאריך פרסום בעיתון: 10/07/1985.
החלטה בדיון באישור תכנית04/02/1985
פרסום להפקדה ברשומות26/04/1984תאריך פרסום: 26/04/1984. מס' ילקוט פרסומים: 3048. עמוד: 2039. שנה עברית: התשמד .
פרסום להפקדה בעיתונים20/03/1984תאריך פרסום בעיתון: 20/03/1984.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/01/1982
החלטה בדיון בהפקדה22/10/1981
קבלת תכנית11/03/1981