אזור תעשיה

תוכנית עח/ 81/ 7

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה
מספר: עח/ 81/ 7
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות, אם הן
מוכרזות או מוצעות.
2. איחוד וחלוקה מחדש של שטחים שונים יעוד שטחים
למטרות תעשיה, אחסנה, מסחר, מבני צבור, מפעלי
תובלה, משרדים, תחנת תדלוק, שטחים פרטיים
וציבוריים פתוחים, מתקני ביוב ובית עלמין.
3. שינוי יעוד שטח חקלאי למטרות שונות.
4. קביעת הוראות להוצאת היתר בניה באזורים השונים.
5. קביעת הוראות לשמירת איכות הסביבה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרשושנת העמקים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
אזור תעשיה עמק חפר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8388חלק8
8389חלק4-67, 69-72
8394חלק1
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור בעיתונים03/04/1994תאריך פרסום בעיתון: 03/04/1994.
פרסום לאישור ברשומות14/03/1994תאריך פרסום: 14/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4201. עמוד: 2769. שנה עברית: התשנד .
החלטה בדיון באישור תכנית06/06/1993
פרסום להפקדה בעיתונים07/02/1993תאריך פרסום בעיתון: 07/02/1993.
פרסום להפקדה ברשומות29/10/1992תאריך פרסום: 29/10/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4052. עמוד: 265. שנה עברית: התשנג .
החלטה בדיון בהפקדה25/03/1992
קבלת תכנית01/07/1990