אזור תעשיה

תוכנית בר/ 226

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה
מספר: בר/ 226
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מאיזור חקלאי ודרכים לאיזור תעשיה שיכלול
את יעודי הקרקע הבאים:
א.אזור התעשיה.
ב.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: �______________
מ.א. גדרות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4996חלק2, 6, 10
4997חלק2, 4
4998חלק3-4
5011חלק6-72-5
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה19/10/2004
קבלת תכנית14/11/1994
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200401119/10/2004