אזור תעשיה

תוכנית 22/ 03/ 104/ 19

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה
מספר: 22/ 03/ 104/ 19
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח מגרש מס' 48א ע"י שינויים ביעודי קרקע
ושינוי בקו בניין קדמי לאורך דרך מס' .5

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
ישוב: נתיבות
מגרש -48א'
אזור תעשיה
גוש : עזתה 60

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39583חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/1994תאריך פרסום: 30/06/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4227. עמוד: 4138. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים27/06/1994תאריך פרסום בעיתון: 27/06/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות10/03/1994תאריך פרסום: 10/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4200. עמוד: 2738. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים27/01/1994תאריך פרסום בעיתון: 27/01/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/01/1994
החלטה בדיון בהפקדה27/12/1993
קבלת תכנית04/11/1993