אזור תעשיה

תוכנית 22/ 03/ 104/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה
מספר: 22/ 03/ 104/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת שטח למלאכה קיים - ע"י שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למלאכה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםנתיבותנתיבותנתיבות

תיאור המיקום:
אזור תעשיה נתיבות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
39576חלק41, 50
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/06/1977תאריך פרסום: 19/06/1977. מס' ילקוט פרסומים: 2335. שנה עברית: התשלז .