אזור תעשיה

תוכנית 2/ 03/ 141/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: אזור תעשיה
מספר: 2/ 03/ 141/ 4
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
יעוד החלקה לבניה המשלבת פונקציות מלאכה ומסחר.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
אילת , אזור תעשיה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
40001חלק92, 114-115, 120
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/12/1982תאריך פרסום: 16/12/1982. מס' ילקוט פרסומים: 2874. שנה עברית: התשמג .