אזור תעשיה.

תוכנית כס/ 1/ 26/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשיה.
מספר: כס/ 1/ 26/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת הוראות ותנאים בכל הנוגע לשימושים באזור התעשיה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזכפר סבאכפר סבאכפר סבא

תיאור המיקום:
רחוב "עתיר ידע".

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7502חלק17, 19, 2122-26, 61, 63
7613חלק96
7615חלק13-14, 1716
7616חלק1517-34, 49, 52, 55, 58, 63, 66, 68, 72
7617חלק26, 31, 34, 37, 40, 47
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתכס/ 1/ 26שינוי יעוד מאזור מיוחד לאזור המיועד למלאכה + תעשיה ואחסנה.שינוי
תוכניתכס/ מק/ 1/ 25/ יא.ת - הגדלת הזכויותשינוי
תוכניתכס/ מק/ 1/ 26/ אאיחוד וחלוקה בהסכמהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות15/04/2004תאריך פרסום: 15/04/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5289. עמוד: 2552. שנה עברית: התשסד .
פרסום לאישור בעיתונים15/04/2004תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2004. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 15/04/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/01/2004
החלטה בדיון באישור תכנית24/09/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר31/07/2003
פרסום להפקדה ברשומות10/07/2003תאריך פרסום: 10/07/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5205. עמוד: 3422. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים27/06/2003תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2003. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 24/06/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 27/06/2003. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו22/05/2003
החלטה בדיון בהפקדה04/09/2001
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף05/11/2000
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף05/11/2000
קבלת תכנית27/09/2000
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז200301724/09/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים32031/07/2003