אזור תעשייה ואחסנה על יד תחנת הרכבת

תוכנית חש/ 44/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשייה ואחסנה על יד תחנת הרכבת
מספר: חש/ 44/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הרחבת אזור תעשיה ע"י ביטול דרך והעתקה מערבה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחוף השרוןחוף השרוןבית יהושע
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7684חלק2
7957חלק2-4, 9-10, 14-15
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/03/1971תאריך פרסום: 25/03/1971. מס' ילקוט פרסומים: 1709. עמוד: 1382. שנה עברית: התשלא .
פרסום להפקדה ברשומות29/10/1970תאריך פרסום: 29/10/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1668. עמוד: 128. שנה עברית: התשלא .
קבלת תכנית29/10/1970