אזור תעשייה יבניאל

תוכנית ג/ 2094

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: אזור תעשייה יבניאל
מספר: ג/ 2094
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הכשרת שטח מיוחד לתעשייה

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחייבנאליבנאל

תיאור המיקום:
ישוב: יבנאל

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
15437חלק27-29, 32
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה13/01/1975
קבלת תכנית09/09/1974